top of page

Ons doel

De Stichting Carillon Zevenbergen heeft als doel om het bestaande automatische klokkenspel (18 klokken) op de toren van de monumentale toren van de Nederlands Hervormde Kerk uit te breiden tot een bespeelbaar carillon van ca. 40 klokken.

In Zevenbergen speelt het automatisch klokkenspel elk half uur een kort melodietje.
Een bespeelbaar carillon (waarop hard en zacht kan worden gespeeld), is een grote verrijking van het culturele leven. Het is sfeerbepalend en kan worden gezien als een echte afronding van het vernieuwde stadshart. Niet in het minst genieten de “minder mobiele” inwoners van de klokkenklanken tijdens wekelijkse bespelingen, waardoor ze hun huis niet uit hoeven, maar ook bezoekers aan de terrassen in het mooie centrum worden hierdoor verwelkomd.


Wat is er mogelijk met een bespeelbaar carillon?

- Wekelijks bespelingen.
- Marktconcerten:  in combinatie met ensembles  / artiesten. En /of interactief met publiek.
- Een jaarlijks carillonconcours, regionaal of landelijk.
- Educatieve projecten. Om schoolkinderen uit de gemeente kennis te laten maken met dit cultureel
  erfgoed. (Het Vlaams/Nederlandse Carillon staat op de Unesco Werelderfgoedlijst).

Het initiatief wordt breed ondersteund door o.a. de Zevenbergse ondernemersvereniging, de Stichting Cultuur Moerdijk en de Heemkundekring.

De NH kerk brengt de huidige 18 klokken van het bestaande klokkenspel in. (waarde ca. € 30.000,- Deze klokken zijn ruim 50 jaar oud, maar bevinden zich in staat van nieuw (bronzen klokken gaan honderden jaren mee). Een investering in een carillon kan derhalve gemakkelijk over 200 jaar worden afgeschreven..
De historische Mariaklok uit 1450 is van onschatbare waarde, maar zal uiteindelijk deel gaan uitmaken als een basklok van het beoogde carillon.


Wat kost de uitbreiding?

Er zijn van drie Nederlandse firma’s offertes ontvangen, van € 60.000,- (1e fase, kleine uitbreiding)
tot € 180.000,- (volwaardig carillon van ca. 40 klokken).
Hierbij komen dan nog een aantal infrastructurele kosten die worden ingeschat op ca. € 20.000,-

bottom of page