top of page

Toezeggingen

Stand van zaken (maart 2024)

 • Prins Bernhard Cultuur fonds / Tienkamp Kuijten fonds                    € 10.000,-   toegezegd

 • Port of Moerdijk (aanvraag € 25.000,-):                                             € 10.000,-   toegezegd

 • Stichting Welzijn Zevenbergen                                                          €   5.000,-   toegezegd

 • Gemeente Moerdijk, subsidie raadsbesluit 5 april 2023                    € 25.000,-   toegezegd

 • De Mastboom- Brosens Stichting                                                      € 15.000,-   toegezegd

 • Bestuur van de St. Carillon Zevenbergen t.b.v lopende kosten        €   2.000,- 

 • Stokkenklavier (donatie Stichting Carillon Hilvarenbeek)  geschat   €   5.000,- 

 • Donaties particulieren:                                                                       €   5.300,- 
  Totaal gerealiseerde toezeggingen per maart 2024:                    € 72.300,-

 • Overige fondsen (te verwerven):                                                      €  42.500,-

 • Actie “adopteer een klok”                                                                 €  42.500,-

 • Onvoorzien/toekomstig onderhoud                                                   €  30.000,-

 

Toezegging donaties in natura

 • AE hoogwerkers                                                                                €   3.000,-

 • Trappen: van der Wulp.

 • Inbreng NH kerk (bestaande klokkenspel)                                         €  30.000,-                                     

ANBI-status

Wij zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI (RSIN 860209118).

Actie “adopteer een klok”         
De Stichting Carillon Zevenbergen staat op het standpunt dat de actie “Adopteer een klok” slechts van start kan gaan indien de gemeente de eerste stap zou zetten, waardoor in ieder geval de eerste uitbreiding (optie 1, kleine uitbreiding) kan worden gerealiseerd. Wij verwachten dat bedrijven en particulieren uit Zevenbergen een aantal klokken (met inscriptie) zullen doneren. Teneinde de uitbreiding tot minimaal 36 klokken te realiseren. Het zou fantastisch zijn als we in 2023 kunnen beginnen met de eerste fase van het project.

 

Toekomst en exploitatie

Onze stichting verwacht om net als andere culturele verenigingen of stichtingen te worden opgenomen in een jaarlijkse subsidie (bijv. € 5000,-). Verder zou de gemeente Moerdijk behulpzaam kunnen zijn bij het benaderen van provinciale fondsen, de Europese gemeenschap en andere (semi) overheidsinstanties.

Laten we gezamenlijk meewerken om dit mooie initiatief te verwezenlijken!

bottom of page